Για επικοινωνία στείλτε μήνυμα στο synfokidas@gmail.com

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Επιστολή του Νίκου Στουπή προς τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβούλιου


Αλιβέρι 02/01/2011

ΠΡΟΣ

κ. ΚΛ. ΠΕΡΓΑΝΤΑ, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

κ. ΑΘ. ΧΕΙΜΑΡΑ, Επικεφαλή μείζονος αντιπολίτευσης Περ.Συμβουλίου
κ. Γ. ΜΑΡΙΝΟ, Ν. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Δ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ, Επικεφαλείς ελάσσονος αντιπολίτευσης Περιφερειακού Συμβουλίου

κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους


«ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής »
Αγαπητοί κύριοι/ες,
Είναι σαφές πως οι διαδικασίες που αφορούν την εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής καθορίζονται από τον Ν.3852/2010 και την 42 Εγκύκλιο/ Υπουργική Απόφαση 71352/ 14-12-2010. Το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως, κατά την γνώμη μας, οφείλει στα πλαίσια του Νόμου και ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα βαθαίνουν την δημοκρατία, θα υπηρετούν την διαφάνεια και θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα δράσης του.
Κάτι τέτοιο, θα διασφάλιζε την εκφρασθείσα βούληση του νομοθέτη όσον αφορά την «συγκρότηση του 2ου βάθρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια μιας δημοκρατικά αποκεντρωμένης Διοίκησης», θα συμπλήρωνε τα πιθανά κενά και ελλείψεις του νομοθέτη σε έναν θεσμό που τώρα πορεύεται τα πρώτα του βήματα, θα ικανοποιούσε το δημοκρατικό λαϊκό αίσθημα.
Οι εκλογές για Προεδρείο και Οικονομική Επιτροπή προσφέρονται για να ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να λειτουργεί με μια τέτοια ακριβώς αντίληψη αρχών που θα στηρίζεται πρωτίστως στην αναλογικότητα και αντιπροσωπευτικότητα.
Και εξηγούμαστε:
1. Όσον αφορά την Εκλογή Προεδρείου θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία να μοιραστούν την αντιπροεδρία ανά θητεία η δεύτερη (« ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και τρίτη («ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ») παράταξη. Για δε την θέση του γραμματέα να πάμε ανά ισότιμο χρονικό διάστημα (μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς) με αμοιβαίες πολιτικά παραιτήσεις, όταν πληρώνεται ο συμφωνημένος χρόνος, να την μοιραστούν οι υπόλοιποι κατά αλληλουχία της σειράς εκλογής τους («ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ»- «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ»).
2. Όσον αφορά την Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής που εξ αρμοδιοτήτων πανθομολογούμενα κρίνεται ως από τις πιο σοβαρές στην λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και με δεδομένο ότι η εκλογή της αφίεται απ ευθείας στην επιλογή συνολικά του Συμβουλίου, θα μπορούσαμε στα πλαίσια κάποιας πολιτικής αρχών, αν βέβαια υπάρξει συμφωνία της όλης αντιπολίτευσης, εκφρασμένης και ονομαστικά, να καταλήξουμε ότι οι τακτικές θέσεις της μειοψηφίας καταλαμβάνονται αναλογικά με την δύναμη κάθε συνδυασμού της αντιπολίτευσης και προχωράμε στους αναπληρωματικούς με την κάλυψη τους από τους υπόλοιπους συνδυασμούς.
Αυτό συνδυάζεται με την πρόταση στο ίδιο το όργανο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι αναπληρωματικοί  και σε κάθε περίπτωση εκπρόσωποι των συνδυασμών να έχουν δυνατότητα παρακολούθησης κάθε συνεδρίασης με δικαίωμα λόγου.

Αναμένοντας την Πολιτική σας τοποθέτηση επί των θεμάτων της επιστολής μας,

Με τιμή
ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ

Περιφερειακός Σύμβουλος Ευβοίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου