Για επικοινωνία στείλτε μήνυμα στο synfokidas@gmail.com

Το πρόγραμμα του ΣΥΝ για την Στερεά Ελλάδα

A. Αντί προλόγου για το Πρόγραμμα

A1.H νέα δομή του κράτους.Η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση

A2. Η αριστερά, Ο προγραμματισμός, Η ανάπτυξη. Δεκαέξι (15+1) σημεία για μια νέα Περιφερειακή Πολιτική

A3. Ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός και οι Αναπτυξιακοί Θεσμοί

B1. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ο τόπος μας.

B2.Οι προγραμματισμοί του κράτους

 B3.Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις

B4. Ο Αγροτικός τομέας-Βιώσιμη ύπαιθρος σε ζωντανό αγροτικό περιβάλλον 

B5.O δευτερογενής Τομέας, η Επιχειρηματικότητα και η περιφερειακή πολιτική 

B6.O Τριτογενής Τομέας - Η Στερεά τόπος τουριστικού προορισμού 

B7.Oι Κοινωνικές και Τεχνικές Υποδομές 

B9.Οι φυσικοί πόροι, το περιβάλλον, η ζωή μας 

B10.Επενδύσεις στην γνώση και την καινοτομία

B11.Ολoκληρωμένο πρόγραμμα νέων μορφών συλλογικής κοινωνικής Οικονομίας
Γ. Πρόσκληση για μιά νέα Πολιτική στην Περιφέρεια