Για επικοινωνία στείλτε μήνυμα στο synfokidas@gmail.com

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Στην Κομισιόν το θέμα της κατασκευής μεταλλείου στην περιοχή Κοκκινάρι του Νομού Φωκίδας

Ερώτηση στη Κομισιόν κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής με θέμα τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μεταλλείου στην περιοχή Κοκκινάρι του Νομού Φωκίδας.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση του ο Νίκος Χουντής αναφέρεται στις έντονες ανησυχίες και διαμαρτυρίες φορέων και κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με τις οποίες η σχεδιαζόμενη κατασκευή μεταλλείου στην περιοχή Κοκκινάρι μπορεί  να επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα τόσο στο ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Στη συνέχεια της ερώτησης του αφού ζητάει από την Κομισιόν να τον βεβαιώσει ότι έχουν τηρηθεί τόσο η Οδηγία 85/337 για τις πιθανές επιπτώσεις των προπαρασκευαστικών και κύριων έργων για την ποιότητα και ποσότητα του νερού, όσο η Οδηγία 2006/21 για τα εξορυκτικά απόβλητα, καλεί την Κομισιόν να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να τηρηθεί η κοινοτική νομοθεσία για να προστατευτεί το περιβάλλον από τη σχεδιαζόμενη κατασκευή του εν λόγω μεταλλείου.
To Γραφείο Τύπου