Για επικοινωνία στείλτε μήνυμα στο synfokidas@gmail.com

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

H ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ…, Μέρα Ελπίδας, δουλειάς και νέων καθηκόντων !

Του Νίκου Στουπή
Περιφερειακού Συμβούλου-Επικεφαλή της παράταξης
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την Στερεά Ελλάδα-ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ»

Η επόμενη μετεκλογική μέρα βρίσκει τις δυνάμεις της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς με εκπροσώπηση στο σύνολο των νέων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και στο ξεκίνημα εφαρμογής του θεσμού, μέσα σε ένα δυσχερές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για την καθημερινότητα της ζωής του Ελληνικού Λαού, που καθορίζουν οι επιπτώσεις του «μνημόνιου», και μέσα σε ένα βαρύ πολιτικό κλίμα που διαμορφώνουν η απογοήτευση, η ανασφάλεια και η αναζήτηση ατομικών λύσεων , αλλά και η προσπάθεια των δυνάμεων της Αριστεράς να οργανώσουν την συλλογική λαϊκή αντίδραση και αντίσταση, ταυτόχρονα με την επεξεργασία εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών λύσεων.

Η υπονόμευση και οι κίνδυνοι αυτοϋπονόμευσης του νέου θεσμού…

Η νέα διοικητική περιφερειακή οργάνωση του κράτους , λειψή από την δυναμική της ουσιαστικής αποκέντρωσης, χωρίς το οξυγόνο της λαϊκής συμμετοχής, απονευρωμένη από τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά μιας πραγματικής αυτοδιοίκησης των μαζών, με το «σομπρέρο» του δοτού υπερ-περιφερειάρχη στο κεφάλι της και με την ανεξέλεγκτη υπερεξουσία των αντιπεριφερειαρχών , με ανύπαρχτο δημοκρατικό προγραμματισμό και έλεγχο στην λειτουργία της, και αφυδατωμένη από πόρους «ελέω μνημονίου», σίγουρα καθίσταται εν τη γενέσει της θνησιγενής.
Η Αριστερά στις συνθήκες αυτές, όσον αφορά την περιφερειακή οργάνωση και ανάπτυξη ,με την πλούσια εμπειρία της αλλά και το σημαντικά καταγεγραμμένο παραγωγικό της έργο στις στιγμές της Ιστορίας της, που συγκυριακά βρέθηκε να εξασκεί ή να συμμετάσχει στην διοίκηση και όταν ακόμα δεν διέθετε την εξουσία, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να απλά να περιμένει την αυτοδικαίωσή της , αναμένοντας τις «τελετές ταφής» των θεσμών της νέας Διοικητικής Δομής της χώρας. Πρώτιστο βαθιά δημοκρατικό και φιλολαϊκό της καθήκον αποτελεί η αξιοποίηση των όποιων, έστω και λίγων, θετικών προβλέψεων και δημοκρατικών χαραμάδων υπάρχουν στην λειτουργία των νέων Περιφερειακών Συμβουλίων, στην κατεύθυνση προοδευτικών λύσεων στα θέματα της Περιφέρειας, στην ανάδειξη των αδιέξοδων του θεσμού και την προβολή της διαφορετικής εναλλακτικής Αριστερής λογικής που πρεσβεύει .
Υπό τις παρούσες συνθήκες ο θεσμός – πέρα από τα άλλα - κινδυνεύει να αυτουπονομευθεί , από τα ίδια τα υποκείμενα που έχουν ταχθεί να τον υπηρετήσουν:
 • Από εκείνους τους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες , που μη διαθέτοντας γνήσιο αυτοδιοικητικό όραμα για την αποκέντρωση, την αυτοδιοίκηση , και την οργάνωση της κοινωνίας σε πλαίσια περισσότερης άμεσης δημοκρατίας και ενεργού συμμετοχής των Πολιτών, θα θελήσουν να γίνουν απλοί, πειθήνιοι εντεταλμένοι διαχειριστές ρυθμίσεων , κανόνων και πολιτικών που θα εκπορεύονται δίκην διαταγής από την κεντρική εξουσία.
 • Από εκείνους τους Περιφερειακούς Συμβούλους , που ήδη χαίρονται πως έχουν καταλάβει μια θέση στο θρόνο της πολιτικής εξουσίας και είναι έτοιμοι -είτε από κομματικό πατριωτισμό, είτε από ταπεινά ελατήρια συνδιαλλαγής - να γίνουν διαπλεκόμενοι μοχλοί της κάθε μορφής οικονομικής και άλλης εξουσίας, προωθώντας πιστά τα συμφέροντά τους στις κρατικές δομές.
 • Από εκείνες τις Πολιτικές δυνάμεις – ημών συμπεριλαμβανομένων – που θα επιδιώξουν απλά να γενικολογήσουν πολιτικά αναγάγοντας το περιφερειακό σε γενικό κοινοβουλευτικό, που θα παραμείνουν σε απλά καταγγελτικά πλαίσια ή θα περιορίσουν την παρέμβασή τους μονομερώς σε επί μέρους θέματα πολιτικής ή κινημάτων.

Αυτόνομη παρουσία!

 • Η ανάγκη να καταστεί αποτελεσματική η οργανωμένη παρέμβαση των δυνάμεών μας στα νέα Περιφερειακά Συμβούλια από την σκοπιά εξυπηρέτησης και προώθησης των λαϊκών συμφερόντων,
 • Η απαίτηση να ωριμάσει και να διευρυνθεί η πολιτική συσπείρωση που επιτεύχθηκε προεκλογικά με την αξιοποίηση της δυναμικής που αυτή έφερε ,
 • Η αποφυγή να μεταφερθούν αντιθέσεις και αδιέξοδα του πολιτικού χώρου στις Αυτοδιοικητικές Κινήσεις,
 • Η ευκαιρία να δράσει ο Αυτοδιοικητικός Χώρος προωθητικά για τον ΣΥΝ και συνολικά για την Αριστερά,
επιβάλλουν την διατήρηση, την διεύρυνση με νέες δυνάμεις και την λειτουργία του Περιφερειακού Ψηφοδελτίου ως οργανωμένης παράταξης του χώρου που εκφράζει τις δυνάμεις της Ριζοσπαστικής, Ανανεωτικής και Οικολογικής Αριστεράς, αυτόνομα, δίπλα και παράλληλα με τις πολιτικές δυνάμεις του Συνασπισμού και των συμμάχων του, με αδιάλειπτη κινηματικά παρουσία μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Αυτή η βαθιά, όσον αφορά τον πολιτικό της ρόλο, παρέμβαση-συμμετοχική αλλά και αυτόνομη- στα Περιφερειακά τεκταινόμενα, ανεξάρτητα των πλειοψηφιών που τα συγκροτούν, θα χαρακτηρίζεται από:
 • την διακηρυγμένη μας πολιτική πρωτίστως απέναντι στις επιπτώσεις του μνημόνιου επί των κοινωνικών τομέων και κατακτήσεων που η περιφέρεια έχει πια την ευθύνη, ταυτόχρονα με την συμβολή μας στην εκπόνηση και προώθηση ενός μακρόπνοου ριζικά διαφορετικού από τα σημερινά αναπτυξιακού σχεδιασμού με δημοκρατικό προγραμματισμό και κοινωνικό έλεγχο, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και θα διασφαλίζει την διάχυση των θετι-κών αποτελεσμάτων της εντός της Περιφέρειας και προς όφελος των Πολιτών της.
 • την δημιουργική μας παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως υπεύθυνης αριστερής αντιπο-λιτευτικής δύναμης εναντίωσης στις αντιλαϊκές πολιτικές και συμβολής στην διαμόρφωση πιθανών φιλολαϊκών λύσεων.
 • την με επιμονή προώθηση της πολιτικής διαλόγου, συνάντησης και κοινής πορείας όλων των δυνάμεων που θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως Αριστερά, με τις δυνάμεις της Οικολο-γίας, των Κινημάτων, και των δυνάμεων που απελευθερώνονται από τον δικομματισμό-ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από τον σοσιαλιστικό χώρο και συγκρούονται με την Κυβερνη-τική Πολιτική-, μέσα στους αγώνες και πάνω σε σαφές κάθε φορά πολιτικό πλαίσιο.
 • την αλλαγή της εικόνας της Αριστεράς στα μάτια των ψηφοφόρων της ως μιας φερέγγυας μαχητικής και αγωνιζόμενης ενωτικής δύναμης που συνεχίζει τις καλύτερες παραδόσεις της κατέχοντας απέναντι στους αντιπάλους της τα ηθικά της πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανιδιοτελή, διαφανή και με κίνητρα κοινωνικής συνεισφοράς συμμετοχή της στην πολιτική, μακριά από ατομικά συμφέροντα και παραγοντισμούς.
συγκροτημένη οργάνωση
Μια τέτοια παρουσία περνά μέσα από την αντίστοιχη οργανωτική συγκρότηση της Περιφερειακής Παράταξης στο μοντέλο: Τοπικές Επιτροπές στα όρια των σημερινών Νομών κάθε Περιφέρειας. Τμήματα επεξεργασιών και υποστήριξης, βασισμένων στα θέματα οριζόντιας πολιτικής όπως συγκροτείται και δομείται ο οργανισμός της κάθε Περιφέρειας κατά διευθύνσεις. Περιφερειακή Επιτροπή της παράταξης από τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες και τους υπεύθυνους των Τμημάτων ως καθημερινό θεσμό λειτουργίας της. Γενικό Συμβούλιο με όλους τους Περιφερειακούς υποψήφιους και όσους εμπλέκονται στην Α βαθμού Τοπική Αυτοδιοίκηση, Γραφείο Τύπου, γραμματειακή και οικονομική υποστηρικτική βάση. Συγκρότηση Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής κεντρικά στο ΣΥΝ με επίπεδο αναφοράς την δουλειά μας στις Περιφέρειες
Τέλος, ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα βασίζεται στην τόνωση της συλλογικότητας και της αξιοποίησης ανθρώπων πέρα από τον ΣΥΝ, στην ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών, με σημαντικότερο την διερεύνηση και ωρίμανση την ιδέας Δημιουργίας Κέντρου Σκέψης και Δράσης για την Περιφερειακή Πολιτική και Κοινωνική Ανάπτυξη σε κάθε Περιφέρεια, θα ήταν ένα επίκαιρο ζητούμενο . Μέσω ενός τέτοιου διαρκούς φόρουμ θα διευκολύνονταν το άνοιγμα των δυνάμεών μας στον ευρύτερο πολιτικό προοδευτικό χώρο, η παρακολούθηση των αναμενόμενων αλλαγών και μεταβολών στο πολιτικό σκηνικό, η σύνδεση μας με τα προοδευτικά μυαλά διανοουμένων, επιστημόνων, τεχνοκρατών και τους ζωντανούς κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται περιφερειακά.

Στερεά Ελλάδα 24-12-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου